PCBS De Diamant

“Een multifunctionele plek waar alle faciliteiten 
                    worden geboden om je prettig te voelen”

Over De Diamant

De Diamant is onderdeel van de Stichting voor PCBO (Protestants Christelijk Basisonderwijs). Het motto van basisschool De Diamant is: Laat kinderen stralen. Durf te stralen, je dient de wereld niet door je klein te houden. Kijk niet naar de dingen waar kinderen niet goed in zijn, maar naar datgene wat ze wel kunnen. Kijk naar de mogelijkheden, dat motiveert. Om het beste in jezelf naar boven te halen, moet een school een omgeving zijn die leuk en uitdagend is.

De Diamant is een christelijke ontmoetingsschool. Respect voor elkaar, voor anderen en hun mening, voor de Schepping, de natuur: dat is wat wij kinderen leren. Iedereen die onze protestants christelijke identiteit respecteert, is van harte welkom op onze school, ongeacht geloof of achtergrond. Vanuit onze eigen christelijke identiteit sluiten we graag aan bij andere religies en rituelen. Doordat kinderen leren reflecteren op hun eigen levensbeschouwelijke ideeën, hopen wij vervolgens dat zij hun eigen levensbeschouwelijke identiteit ontwikkelen.

De school biedt drie onderwijsconcepten aan. Ouders kunnen kiezen uit ontwikkelingsgericht (OGO), ervaringsgericht (EGO) en programmagericht onderwijs (PGO). Per kind kan gekeken worden welk concept het best past. Zo wil de school ieder kind optimaal recht doen. Ons team geeft onderwijs dat aansluit bij de hedendaagse samenleving en zorgt dat de kinderen daarop worden voorbereid. Mede daarom is 'De Diamant’ een Brede School. We maken ons sterk voor de ontwikkelingskansen van kinderen van 0 tot 12 jaar en werken daarbij samen met o.a. basisschool, peuterspeelzaal, kinderopvang, bibliotheek, welzijnswerk, consultatiebureau, schoolarts, politie, maatschappelijk werk, sportverenigingen, muziekschool en culturele instellingen. Ook buitenschoolse opvang – met naschoolse activiteiten – is aanwezig.

1 februari 2010: De Diamant wordt museum

Waarom het Kristal?

Het Kristal biedt het reguliere primair onderwijs de kans om samen te werken met het speciaal onderwijs. Vanuit de gedachte dat alle kinderen naar school moeten kunnen in de buurt waarin ze geboren worden, biedt deze samenwerking mogelijkheden die er nu niet zijn. Scholen kunnen makkelijker gebruik maken van elkaars expertise en faciliteiten. De samenwerking met de buurt is belangrijk. De aanwezigheid van een groot gymlokaal en een zwembad levert een uitbreiding van mogelijkheden voor naschoolse activiteiten op.

Contact

De Diamant in Het Kristal (OGO)
Laan van de Charleston 71
7323 RV Apeldoorn 
T (055) 7630402
E diamant@pcboapeldoorn.nl 

De Diamant in Het Rooster (EGO en PGO)
Symfoniestraat 8
7323 KV Apeldoorn
T (055) 3665671
E diamant@pcboapeldoorn.nl

Wilt u meer weten over De Diamant? Kijk op www.diamant.pcboapeldoorn.nl