Het Kroonpad

“Optimaal profiteren van elkaars kennis en kunde”

Over het Kroonpad

Scholengemeenschap het Kroonpad is een school voor speciaal onderwijs. Een school voor leerlingen met een lichamelijke en/of meervoudige beperking en langdurig zieke kinderen van vier tot en met dertien jaar. Met ons onderwijs bereiden we de leerlingen voor op de toekomst en bieden hen zoveel mogelijk materiaal aan voor hun latere functioneren in de maatschappij. In leef- én werksituatie. Daarom creëren we een overzichtelijke omgeving, waarbinnen de leerlingen zich veilig en geborgen voelen, zonder dat zij in een uitzonderingspositie worden geplaatst.

We werken nauw samen met het revalidatiecentrum ViaReva, zodat een goede afstemming tussen onderwijs en (para)medische zorg gegarandeerd is. Daarnaast werken we intensief samen met kinderdagcentrum de Doggersbank van Stichting De Passerel als het gaat om leerlingen met ernstige meervoudige beperkingen.

Waarom het Kristal?

Onze huidige locatie is te klein voor ons geworden. We zijn gegroeid van een school met twee groepen, naar een school met negen groepen. Bovendien willen we graag naar een woonwijk, met meer mogelijkheden om deel te nemen aan het normale leven.

Contact

Citroenvlinder 51
7323 RC Apeldoorn
T (055) 534 51 00
E f.spiegelenberg@kroonpad.nl

Contactpersoon:
Directeur F. Spiegelenberg

Wilt u meer weten over het Kroonpadl? Kijk op www.kroonpad.nl