Dalton Sterrenschool De Vliegenier

"Modern onderwijs in het Kristal"

Over Dalton Sterrenschool De Vliegenier

De Vliegenier is de tweede Sterrenschool van Apeldoorn. Onderwijs en opvang gaan bij ons hand in hand. Vanuit ons onderwijs-op-maat concept, Dalton, zijn wij doorgegroeid naar een Dalton Sterrenschool. Een school die onderwijsinhoudelijk en organisatorisch perfect aansluit bij de wensen en eisen van de huidige maatschappij. Een logische ontwikkeling van onze school.

Dalton onderwijs: een zelfstandig en helder vluchtplan!

De Vliegenier werkt al jaren volgens het Dalton-principe. De zelfstandigheid, de gegeven verantwoordelijkheid en het uitgangspunt om met en van elkaar te leren, zie je in alles terug: in de rust, de overzichtelijkheid en de veilige sfeer, in de manier waarop leerkrachten en leerlingen met elkaar omgaan, en natuurlijk in het onderwijs.

Sterrenschool: flexibele vliegtijden

Het continurooster en flexibiliteit in opvang en vakanties, dat is de bekendste ster van een Sterrenschool. Maar de andere vier vinden ouders en leerkrachten niet minder belangrijk: leren n opvang in n pedagogische omgeving, de nadruk ligt op rekenen, taal en lezen, voor ieder kind is maatwerk en er is veel binding met de buurt. In combinatie met een zeer ervaren team leerkrachten en pedagogisch medewerkers zorgt De Vliegenier voor een veilige en prettige leer- en leefomgeving.

Samenwerking met Doomijn Kinderopvang

Dalton Sterrenschool De Vliegenier werkt in n team samen met Doomijn Kinderopvang volgens een uniek concept waarin onderwijs en kinderopvang nauw samenwerken. Samen bieden ze een doorgaande leerlijn voor kinderen van 0-13 jaar. Doomijn Kinderopvang staat voor een goede start, voor een vertrouwde basis en voor blije kinderen. Doomijn Kinderopvang biedt de volgende opvang in Het Kristal volgens dit unieke concept:
• peuterspeelzaal / peuteropvang (POV)
• kinderdagverblijf
• buitenschoolse opvang (bso)

Waarom het Kristal?

Het Kristal voldoet volledig aan de wensen voor ons onderwijs. Zo hebben we bijvoorbeeld buiten de lokalen extra werkplekken om zelfstandig of juist gezamenlijk aan opdrachten te werken. Ook werken we met veel nieuwe, frisse materialen en digitale schoolborden en touchscreens in alle groepen. Voor de jongste kinderen is er een aparte ingang aan de zijgevel van de school. De Vliegenier is een echte ontmoetingsschool. Modern, veilig en toegankelijk. Dat geldt ook voor het Kristal!

Contact

Laan van de Charleston 75
7323 RV Apeldoorn
T (055) 366 00 12
E vliegenier@leerplein055.nl

Wilt u meer weten over De Vliegenier? 
Kijk op www.obsdevliegenier.nl
Facebook: www.facebook.com/obsdevliegenier

Wilt u meer informatie over Doomijn Kinderopvang? Klik op de link of bel met de afdeling Klantadvies van Doomijn Kinderopvang via telefoonnummer (038) 421 45 21 of mail naar klantadvies@doomijn.nl.