De Zonnehoek

“Volop kans om kennis te maken 
                met elkaars mogelijkheden en onmogelijkheden”

Over de Zonnehoek

De Zonnehoek is een protestants christelijke school voor zmlk (zeer moeilijk lerende kinderen). Onze school wordt bezocht door 240 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. Wij hebben een SO (speciaal onderwijs) afdeling voor kinderen t/m 12 jaar en een VSO (voortgezet speciaal onderwijs) afdeling voor jongeren van 12 tot 20 jaar. Al onze leerlingen hebben een verstandelijke beperking en ongeveer de helft heeft daarnaast een stoornis in het autistisch spectrum. Wij zijn steunpuntschool voor autisme. Dat betekent dat wij gespecialiseerd zijn in het begeleiden van leerlingen met ASS (autisme spectrum stoornis). Hierdoor komen er uit de wijde omgeving van Apeldoorn leerlingen naar onze school

Waarom het Kristal?

Het Kristal biedt mooie kansen. Wij gaan er met de leerlingen van onze SO-afdeling (4 tot 12 jaar) naar toe. Alle leerlingen komen dan in één gebouw. Een groot voordeel is het gezamenlijk gebruik van faciliteiten, kennis en expertise van de verschillende participanten. Ons moto is: samen waar kan, apart waar nodig. Wij kunnen vanuit ons deel van het Kristal waar mogelijk integreren, samenwerken en anderen uitnodigen deel te nemen aan onze activiteiten. Het zal een ontmoetingsplaats kunnen worden voor veel volwassenen en kinderen.

Contact

Citroenvlinder 77
7323 RC Apeldoorn
T (055) 534 07 41
E info@cso-dezonnehoek.nl

Contactpersonen:
M. Heijting, directeur

Wilt u meer weten over De Zonnehoek? Kijk op www.cso-dezonnehoek.nl