Revalidatie Klimmendaal

“Intensieve samenwerking onder één bijzondere paraplu”

Over Klimmendaal

Wij bieden revalidatie aan kinderen van 3 tot en met 13 jaar met een lichamelijke of meervoudige beperking en aan lichamelijk langdurig zieke kinderen. Dit doen we in nauwe samenwerking met Scholengemeenschap Het Kroonpad. Het voordeel hierbij is dat onderwijs en revalidatie onder één paraplu worden aangeboden.

De doelstelling is om uw kind zo te onderwijzen, begeleiden en behandelen, dat het zo zelfstandig mogelijk kan leven en eigen keuzes kan maken, nu en in de toekomst. Op deze manier garanderen we een goede afstemming tussen onderwijs en (para)medische zorg. De eventuele therapieën worden binnen de school en onder schooltijd gegeven.  


Contact

Citroenvlinder 51, 7323 RC Apeldoorn
T (055) 52 45 100
I www.klimmendaal.nl