Thuiszorg

Bewoners van het Kristal kunnen een beroep doen op het thuiszorgteam van KleinGeluk. Verzorgenden en verpleegkundigen in de wijk bieden zorg op maat.

Wilma Hammond is verpleegkundige in het Kristal: 

“Als verpleegkundige in de wijk ben ik het aanspreekpunt van het thuiszorgteam. Ik heb gewone zorgtaken, en daarnaast coördineer ik de dagelijkse gang van zaken in het team, maak ik een routeplanning en onderhoud ik de contacten met het netwerk van zorgverleners. Ik vind het erg belangrijk om goed samen te werken met de huisarts, fysiotherapeut, apotheek en met de scholen voor speciaal onderwijs in de wijk."

"Ik kijk graag verder dan de eerste zorgbehoeften, want zorgvragers hebben ook heel veel te bieden! Als je goed luistert en doorvraagt, komen mensen vaak met prachtige verhalen en ideeën. Ik vind het geweldig om de talenten van bewoners in te zetten voor het Kristal.” 

►Lees meer over de zorgdiensten van KleinGeluk